طراحی آرم ، طراحی لوگو

طراحی لوگو ، آرم ،نشانه

از جمله مهمترین بخش های تبلیغاتی یک شرکت، نشانه، آرم یا لوگو (Logo) آن است.

لوگو سازمانی نمایانگر کارکرد، جایگاه، نام، اهداف، امکانات و بسیاری موارد دیگر است که در نهایت، سازنده هویت آن مجموعه هستند. هویت سازمانی یک شرکت بر اساس نشانه ، آرم یا لوگو و رنگ های آن شکل می گیرد و استفاده از یک آرم یا لوگو حرفه ای خوب باعث تسهیل اجرای مواد تبلیغاتی یک شرکت می شود. 

همه برندها، شرکت ها و کارخانجات بزرگ دنیا، بیشتر از آن که با محصولات، بروشورها، پوسترها و دیگر مواد تبلیغاتی شناخته شوند با آرم یا لوگوی خود در ذهن مخاطب جا باز می کنند. از جمله موارد و عواملی مهمی که باید در طراحی لوگو شرکتی ، سازمانی و یا برند مورد توجه قرار گیرد، زیبایی ، سادگی و در عین حال برقراری ارتباط سریع با مخاطبین است. 


طراحی لوگو ها را عموما می توان به دسته های زیر تقسیم کرد: 

 


نشانه های تصویری

که عموما این نوع از آرم و لوگو ها به صورت نمادها و تصاویر و اشکال ساده شده طراحی می شوند که این تصاویر می توانند ارتباط مستقیم با نوع فعالیت سازمان ، شرکت یا برند مورد نظر را داشته باشد. 

نشانه های نوشتاری

این نوع از نشانه ها، آرم ها یا لوگوها بر مبنای نوشتار طراحی می شوند و عموما نام سازمان ، شرکت یا برند می باشد که با استفاده از فونت ها و ابزار های نوشتاری طراحی می شوند.

 

نشانه های ترکیبی و تلفیقی

این نوع از نشانه ها ، آرم ها یا لوگوها ترکیب و تلفیقی از نشانه های نوشتاری و نشانه های تصویری است که به خاطر توان بالای برقراری ارتباط با مخاطبین می توان این نوع از لوگوها را در ردیف پر مخاطب ترین نوع آرم ها دانست. 

 

طراحی لوگو ، طراحی آرم ، طراحی نشان تجاری
DNN