این بخش از وب سایت وظیفـه معرفی پروژه­ هـای جاری، پروژه ­های انجام شده و کلیه طرح­ های اجرایی شرکت شما را بر عهده خواهد داشت.

مدیر سایت با استفاده از این بخش قادر خواهد بود اطلاعات پروژه ­ها و طرح­ های شرکت  را در وب سایت قراردهـد.

امکانات این بخش به شرح زیر است:

·   گروه بندی پروژه­ ها و طرح­ ها از سوی مدیر وب سایت در سطوح مختلف

·   امکان ویرایش و حذف گروه ­ها از سوی مدیر سایت

·   مرتب سازی و امکان نمایش یک گروه بالاتر یا پاییـن ­تر از گروهی دیگر از سوی مدیر سایت

·   امکان درج اطلاعات پروژه­ ها از سوی مدیر سایت

·   امکان درج چند تصویر به صورت نمونه از پروژه

·   امکان ویرایش و حذف اطلاعات پروژه­ ها از سوی مدیر سایت

·   امکان نمایش پروژه­ ها و طرح­ های منتخب در صفحه اول وب سایت (پروژه ­ها و طرح­ های منتخب از سوی مدیر سایت مشخص خواهند شد.)

·   امکان جستجو در اطلاعات پروژه ­ها و طرح ­های وارد شده از سوی مدیر سایت به وسیله موتور جستجوی وب سایت امکان مرتب سازی پروژه ­ها و نمایش یک پروژه بالاتر از پاییـن­ تر از  پروژه ­ای دیگر

    
دی ان ان evoq