ماژول نقشه سایت ا ساختار درختی منوها و صفحات سایت را به صورت لیست های تودرتو و به صورت داینامیک نمایش می دهد. لازم به ذکر است این نمایش با توجه به سطوح دسترسی مجاز به صفحات صورت می گیرد و در صورتی که نمایش یک صفحه برای کاربران معمولی غیر مجاز باشد در لیست نقشه سایت نیز  نمی آید.

    
دی ان ان evoq