بـا استفـاده از این بخش مدیر وب سایـت قادر خواهد بود نظر سنجی­های مختلفی را در قالب پرسش­های چند گزینه ­ای مطرح و در سایت قرار دهـد.

کاربران با مراجعه بـه بخش مربوطه قادر خواهند بـود با انتخاب یکی از جواب­ های مطرح شده در رابطه با هرسوال نظر خود را اعلام­ کنند.

امکانات این بخـش شامل موارد زیر است:

·     امکان ایجاد نظرسنجی درقالب پرسش­ هایی با پاسخ ­های چند گزینه ای از سوی مدیر سایت (محدودیتی در تعداد پرسش ­ها و پاسخ ­ها وجود ندارد. هر پرسش می­ تواند تعداد نامحدودی پاسخ داشته باشد و لزوما دو پرسش نباید یک تعداد ثابت پاسخ داشته باشنـد.)

·     امکان اضافه­ کردن عنوان و شرح نظرسنجی از سوی مدیر وب سایت جهت راهنمایی بیشتر کاربران وب سایت در رابطه با شرکت در نظرسنجـی

·     امکان ویرایش و حذف اطلاعات نظرسنجی از سوی مدیرسایـت

·     امکان مشاهده آمار  پاسخ­ های ارایه شده در رابطه با هر نظرسنـجی

·     امکان فعال سازی نظرسنـجی در صفحه اول وب سایـت از سوی مدیر وب سایـت

·  اعلام آمار پاسخ­ های ارایه شده به کاربران وب سایت در صورت صلاحدید مدیر وب سایت بعد از شرکت در نظرسنـجی

·     نمایش چارت نتایج نظرسنجی به مدیر وب سایت و کاربران در صورت فعال سازی این بخش از سوی مدیر سایـت

·     امکان فعال سازی چنـدین نظرسنـجی مختلف از سوی مدیر سایت در وب سایـت

    
دی ان ان evoq