با استفاده از این بخش آن دسته از بازدید کنندگان که تمایل دارند از خدمات ویژه کاربران وب سایت استفاده کنند قادر خواهند بود با پر کردن فرم عضویت در وب سایت، عضو وب سایت شما شوند.

امکانات این بخش از وب سایت به شرح زیر است:

·          امکان عضویت در سایت از طریق بازدیدکنندگان به صورت سریع و تنها با واردکردن کلمه کاربری، رمز عبور و ایمیـل

·          امکان فعال­ سازی و غیرفعال­ سازی تایید خودکار کاربران ازسوی مدیرسایت. درصورتی ­که سیستم تایید خودکار کاربران غیرفعال باشد، بعد از عضویت در سایت کاربران قادر به ورود به سایت با کلمه کاربری و رمز عبور نخواهد بود و تنها بعد از تایید از سوی مدیر سایت می­ توانند وارد سایت شوند.

·          ارسال یک ایمیل یادآوری به مدیر وب سایت بلافاصله بعد از عضویت کاربر جدید در سایت

·          ارسال ایمیـل خوش آمدگویی به ایمیل کاربـر

·          امکان واردکردن اطلاعات تکمیلی و به روزآوری اطلاعات از سوی کاربران سایت بعد از عضویت در سایت

·          امکان ویرایش اطلاعات کاربران وب­سایت از سوی مدیر وب سایت

·          امکان فعال­ کردن و غیرفعال­ کردن یک کاربر از سوی مدیرسایـت

·          امکان حذف اطلاعات کاربر  به صورت کامل از سایـت

·          امکان تغییر رمز عبور کاربران از سوی مدیر سایـت

·          امکان تغییر رمز عبور کاربران از طریق پنل کاربری

·          امکان ارسال رمزعبور کاربر درصورت فراموش ­کردن رمزعبور خود

·          گروه بندی کاربـران

·          امکان تعریف سطح دسترسی مشاهده صفحه برای یک گروه خاص کاربری با همه گروه­ هـا

·          امکان تغییرگروه کاربری از سوی مدیر وب سایت

·          امکان فعال سازی سیستم تایید کاربر از سوی مدیر سایت (کاربران جدید در فهرست کاربران جدید قرارگرفته و مدیر می­ت واند اطلاعات را تاییدکند. تا قبل از تایید مدیر سایت امکان ورود به سایت و سفارش برای کاربر میسـر نیست).

    
دی ان ان evoq