این ماژول علاوه بر امکان حرکت و اسکرول کردن متون در 4 جهت امکان حرکت روان بروی تصاویر و یا حتی دیگر ماژول ها را نیز دارد.

امکانات این بخش شامل موارد زیر است:

·   امکان حرکت دادن و اسکرول نرم متون، تصاویر و محتوا

·   امکان تعریف محدوده قابل اسکرول

·   امکان تعریف سرعت و جهت حرکت اسکرول

    
دی ان ان evoq