با استفـاده از این سیستـم مدیر وب سایت قادر خواهد بود اطلاعات شعب و نمایندگی­ های مختلف را در وب سایت ثبت کند. کاربران وب سایت با مراجعـه به این بخش از وب سایـت قادر خواهند بود اطلاعات شعب و نمایندگی­ه ای مختلف را مشاهده کنند.

امکانات این بخش به شرح زیر است

·   گروه بندی شعب و نمایندگی­ های مختلف در سطوح مختلف از سوی مدیر وب سایت

·   امکان ویرایش و حذف گروه بندی­ های تعریف شده از سوی مدیر وب سایـت

·   امکان مرتب سازی گروه ­های تعریف شده و تغییر نحوه نمایش گروه ­ها از سوی مدیر وب سایـت

·   امکان درج اطلاعات شعب و نمایندگی ­ها به صورت کامل از سوی مدیر وب سایـت

·   امکان ویرایش و حذف اطلاعات تعریف شده از سوی مدیر وب سایت

·   امکان جستجو در اطلاعات این بخش از سوی کاربران وب سایت و به وسیله موتور جستجو وب سایت

·   آرشیـو گروهی شعب و نمایندگی­ ها در وب سایـت

    
دی ان ان evoq