این ماژول اطلاعاتی در زمینه کاربران پورتال و افراد آنلاین ارایه می کند.

 امکانات این بخش شامل موارد زیر است:

 

·   نمایش نام کاربری آخرین فرد ثبت نام کرده در پورتال

·   نمایش تعداد کاربران ثبت نام شده امروز

·   نمایش تعداد کاربران ثبت نام کرده دیروز

·   نمایش تعداد کل افراد ثبت نام شده در پورتال

·   نمایش تعداد کاربران آنلاین غیر عضو

·   نمایش تعداد کاربران آنلاین عضو پورتال

·   نمایش تعداد مجموع کاربران آنلاین

·   امکان نمایش نام کاربری کلیه اعضای آنلاین

    
دی ان ان evoq