ارتباط با وبکده

ارتباطات یک فرآیند سازمان یافته برای تبادل اطلاعات بین یک مجموعه با سایر مجموعه ها یا اشخاص می باشد. شرط موفقیت در ارتباطات، صحیح و در عین حال سریع مبادله شدن اطلاعات از طریق کانال ارتباطی مناسب می باشد.

پاسخگویی سـریع، معرفی بهترین راه حـل و برطرف نمـودن موانع و مشکلات احتمالـی از طریق تخصصی کـردن کانال های ارتباطی برای مشتریان، در گروه طراحان وبکده یک اصل اساسی تلقی می شود. مشتریان با استفاده از کـانال ارتباطی مورد نظر خود(تلفن ، فکس ، ایمیل و تیکت) می توانند با این مجموعه تماس و ارتباط برقرار نمایند تا در کوتاه ترین زمان پرسنل گروه طراحان وبکده پاسخگوی نیازهای آنها باشند.

 

 

 

 

 

گروه طراحان وبکده | ارتباط با گروه طراحان وبکده

 

ارتباط با وبکده

ارتباطات یک فرآیند سازمان یافته برای تبادل اطلاعات بین یک مجموعه با سایر مجموعه ها یا اشخاص می باشد. شرط موفقیت در ارتباطات، صحیح و در عین حال سریع مبادله شدن اطلاعات از طریق کانال ارتباطی مناسب می باشد.

پاسخگویی سـریع، معرفی بهترین راه حـل و برطرف نمـودن موانع و مشکلات احتمالـی از طریق تخصصی کـردن کانال های ارتباطی برای مشتریان، در گروه طراحان وبکده یک اصل اساسی تلقی می شود. مشتریان با استفاده از کـانال ارتباطی مورد نظر خود(تلفن ، فکس ، ایمیل و تیکت) می توانند با این مجموعه تماس و ارتباط برقرار نمایند تا در کوتاه ترین زمان پرسنل گروه طراحان وبکده پاسخگوی نیازهای آنها باشند.